Elinstallationer

Vi hjälper företag, organisationer och fastighetsägare med alla slags entreprenadformer inom nyproduktion och om- och tillbyggnation.


Vi utför både större och mindre elinstallationer i alla typer av fastigheter och anläggningar

- Bostäder

- Industrier

- Kontorslokaler

- Sjukhus

- Värme och kraftvärmeanläggningar

- Utemiljöer

- Publika platser.


Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!


Kvalitetspolicy

 • Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.
 • Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.
 • I vårt arbete använder vi vedertagen teknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav.
 • Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.
 • I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad projekt i rätt tid och till rätt utförande.
 • Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.


Miljöpolicy

 • I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.
 • Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundens miljöarbete.
 • Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.
 • Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. För entreprenadmaskinarbeten ställer vi krav på miljöanpassade motorer.
 • Vi källsorterar avfall och återvinner byggmaterial i möjligaste mån.
 • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

STANDARSINSTALLATION


I en standardinstallation för elbilsladdare ingår följande:

    •    Easee laddbox 1,2-22 kw (installeras på 9kw).
    •    10m 5G2,5 kabel från elcentral eller fasadmätarskåp.
    •    16A säkring ink. kapsling vid behov.
    •    Drifttagning samt mätning av laddbox.
    •    Servicebil.
    •    Arbetstid.
    •    Max 2 håltagningar i vägg
    •    Kabelhållare.


Förutsättningar för arbetet följer nedan:

 •    Arbetet förväntas kunnas utföras mellan 07.00-16.00 vardagar.


    •    Matningen till elcentralen som laddaren kopplas till kräver minst 6mm2 kabel (standard).


    •    Tillräcklig singalstyrka för uppkoppling mot nätverk, antingen via wifi eller GSM/3G/4G (simkort ingår ej för mobilt nätverk)


Exempel på saker som ej ingår i installation:

    •    Grävning.
    •    Hjälpmedel så som lift eller ställning.


Tillval/Kompletteringar:

   •    Vid höjning av huvudsäkring tillkommer en kostnad på 1895 kr.
    •    Extra kabel, 195 kr/m (förlagd och klar).
    •    Kabelskydd, 200 kr/m.
    •    Extra håltagning, 300 kr/st.
    •    Laddkabel typ 2, 3 m, 2300 kr/st.
    •    Watty lastbalansering, 3000 kr/st.

Laddstation

Efterfrågan på laddbara bilar ökar snabbt och prognoserna säger att år 2030 beräknas vi ha 2,5 miljoner el- och laddhybrider i Sverige.


Fastighetsägare, arbetsgivare, bostadsrättsföreningar behöver därför följa utvecklingen och möta behovet av laddningsmöjligheter i större utsträckning än idag därför får

får du som företag, bostadsrättförening, samfällighet eller privatperson 50% avdrag på energilager & laddboxar från naturvårdsverket. 


Processen för investeringsstödet är uppdelad i tre steg

1. Ansökan: Ladda bilen - bidrag för laddstation - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

2. När ansökan är beviljad har ni tolv månader på er att installera laddboxarna.

3. Efter att installationen är genomförd har ni tre månader på er att skicka in en begäran om utbetalning av bidraget. 


Välj en framtidssäker laddbox – vi hjälper dig

Solceller

Investera i en ljusare framtid!

Installera solpaneler. Marknaden för solceller växer starkt och att det är en klimatsmart investering vet väl alla vid det här laget. En positiv utveckling under de senaste åren är att det har blivit mer ekonomiskt lönsamt. Priserna på solceller har sjunkit och med de bidrag som finns så återbetalas investeringen snabbare. Nya studier visar också att fastigheter med solpaneler blir mer attraktiva vid en försäljning och kan öka värdet med upp till 14%.


Med högsta kvalitet och med trygga garantier skräddarsyr vi varje installation efter dina förutsättningar och behov. De solceller som vi installerar kommer från marknadens ledande tillverkare med branschledande effektgarantier.


Vi levererar alla typer av solcellsanläggningar.

Solcellsparker och integrerade system - i stora fastigheter, bostadsrättsföreningar och villor.

1. Vi räknar


Vi räknar enkelt ut vad solpaneler kostar och hur mycket du kan spara.

2. Designar


Våra solcellsexperter designar och anpassar ditt system efter dina önskemål och förutsättningar.


3. Installerar


Vi ordnar med allt före, under och efter installationen. Våra installatörer och projektledare finns med under hela processen.

4. Spara


Du producerar ren och billig ström i minst 25år. Du får betalt för överskott på elen du inte använder själv. Välkommen till framtiden. Ett smart sätt att spara pengar och miljön!